UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

Servicii

 

Toate cadrele didactice din Universitatea Babeş-Bolyai pot beneficia nelimitat de serviciile şi resursele oferite de CIPI. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, am grupat  aceste servicii în două categorii: servicii destinate seniorilor (cadre didactice universitare cu o experienţă didactică mai mare de 5 ani -profesori, conferenţiari, lectori) şi servicii adresate juniorilor (cadre didactice universitare cu experienţă didactivă universitară mai mică de 5 ani -asistenţi universitari, doctoranzi).

Cadre didactice – seniori

CIPI vă sprijină în efortul dumneavoastră de dezvoltare a expertizei didactice printr-o serie de activităţi şi resurse. La cererea dumneavoastră sau a departamentului din care faceţi parte, CIPI furnizează asistenţă în designul cursurilor, identificarea strategiilor optime de predare –învăţare, evaluarea performanţelor studenţilor, interpretarea rezultatelor evaluării cursurilor de către studenţi, elaborarea şi monitorizarea propriului plan de dezvoltare profesională.

click pe servicii seniori 

Cadre didactice -  juniori

CIPI vă sprijină în efortul dumneavoastră de a deveni cadre didactice de succes şi oferă, la cererea dumneavoastră sau a departamentului din care faceţi parte, servicii focalizate pe nevoile dumneavoastră profesionale: consultanţă individuală (observarea predării la curs/seminarii, analiză şi feed - back, înregistrare video la cerere), workshopuri pe teme de larg interes în domeiul predării-învăţării-evaluării, elaborarea şi monitorizarea propriului plan de dezvoltare profesională. 

click pe servicii juniori

Print Email