UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

Workshop-uri seniori

CIPI oferă workshopuri pe teme de larg interes în domeniul predării – învăţării. Aceste activităţi reprezintă, de asemenea şi o ocazie de a întâlni colegi din alte departamente, de a schimba experienţe şi bune practici în predare.

 

Predare şi învăţare în universitate – ce înseamnă învăţare durabilă şi care sunt cele mai eficiente strategii pentru a o promova

Workshopul are în centrul său conceptul de învăţare (caracteristici, mecanisme, tipuri) şi îşi propune identificarea, împreună cu participanţii, a celor mai adecvate strategii de promovare a învăţării la studenţiCursul face apel la experienţa de predare a cursanţilor.

Formular înscriere

 

Designul cursurilor şi seminariilor

Obiectivul principal vizat de activităţile propuse este acela de a ghida cursanţii sa facă legătură între modul de formulare a obiectivelor unei secvenţe de formare, alegerea conţinutului şi selectarea strategiilor didactice corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în paradigma centrării pe student.

Formular înscriere

 

Au învăţat sau nu studenţii mei?Tehnici de evaluare a performanţelor studenţilor

Rezultatele învăţării la nivel universitar sunt complexe, fiecare categorie de performanţe impunând utilizarea unor forme şi metode specifice de evaluare. Workshopul îşi propune să abordeze diversitatea strategiilor de evaluare a performanţelor studenţilor şi etapele unui demers integrat de evaluare a competenţelor studenţilor la o disciplină de studiu.

Formular înscriere

 

Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluării cursurilor de către studenţi

Evaluarea cursurilor de către studenţi oferă cadrelor didactice informaţii extrem de valoroase despre calitatea performanţelor sale în predare. Interpretatea în mod adecvat, feed-back –ul din partea studenţilor permite cadrelor didactice să înţeleagă mai bine reacţiile studenţilor vis a vis de strategiile pe care le utilizează la curs, să identifice problemele cu care aceştia se confruntă în învăţare. De asemenea, aceste informaţii sunt esenţiale pentru optimizarea propriilor competenţe didactice.

Formular înscriere

Print Email

Cursuri seniori

UBB Mentor

Cursul de mentorat îşi propune să dezvolte competenţele cadrelor didactice performante pentru a deveni mentori şi resurse în formarea tinerelor cadre didactice. În acest sens, cursul doreşte să echipeze cursanţii cu deprinderile, cunoştinţele şi resursele necesare mentorilor performanţi precum şi să formeze o reţea de mentori la nivelul universităţii.

Condiţii de înscriere: minim 5 ani vechime în predarea la nivel universitar, rezultate foarte bune la evaluările studenţilor (media globală peste 4).

Formular înscriere

Print Email

Consiliere seniori

Consultanţă individuală pentru cadre didactice - seniori

În programul de consultanţă individuală, cadrele didactice beneficiază de discuţii şi sprijin focalizate pe soluţionarea problemelor concrete şi specifice cu care se confruntă în activitatea de predare, de consultanţă în analiza materialelor şi suporturilor de curs (syllabus, materiale didactice, instrumente de evaluare); de asistarea/ înregistrarea video a cursurilor.

Formular înscriere

Print Email