UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

Workshop-uri juniori

Workshop-uri adresate asistenţilor şi doctoranzilor

CIPI oferă workshopuri pe teme de larg interes în domeniul predării – învăţării. Activităţile sunt focalizate pe dezvoltarea deprinderilor de bază în predarea de succes.

 

Programul de pregătire psiho-pedagogică „Doctorand plus”

Programul este focalizat pe dezvoltarea competenţelor didactice implicate în proiectarea, livrarea şi evaluarea activităţilor de seminar, laborator.

Tematici abordate: Rolul doctoranzilor în activitatea didactică, pregătirea/proiectarea activităţilor didactice, strategii de predare - învăţare, evaluarea studenţilor

Formular înscriere

 

Responsabilităţi, resurse şi competenţe în activitatea didactică universitară

Workshop-ul explorează diversitatea responsabilităţilor didactice care revin unui cadru universitar şi  dezbate diversitatea competenţelor implicate în perfomarea didactică de succes.  Include discuţii cu reprezentaţi ai diverselor departamente din cadrul universităţii.

Formular înscriere

 

Predare şi învăţare în universitate – ce înseamnă învăţare durabilă şi care sunt cele mai eficiente strategii pentru a o promova

Workshop-ul are în centrul său conceptul de învăţare (caracteristici, mecanisme, tipuri) şi îşi propune identificarea, împreună cu participanţii, a celor mai adecvate strategii de promovare a învăţării la studenţi.

Formular înscriere

 

Cum proiectez activităţile unei discipline - designul cursurilor şi seminariilor

Obiectivul principal vizat de activităţile propuse este acela de a ghida cursanţii sa facă legătură între modul de formulare a obiectivelor unei secvenţe de formare, alegerea conţinutului şi selectarea strategiilor didactice corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în paradigma centrării pe student.

Formular înscriere

 

Au învăţat sau nu studenţii mei? Tehnici de evaluare a performanţelor studenţilor

Rezultatele învăţării la nivel universitar sunt complexe, fiecare categorie de performanţe impunând utilizarea unor forme şi metode specifice de evaluare. Workshop-ul îşi propune să abordeze diversitatea strategiilor de evaluare a performanţelor studenţilor şi etapele unui demers integrat de evaluare a competenţelor studenţilor la o disciplină de studiu.

Formular înscriere

 

Strategii de comunicare eficientă

Workshop-ul  vizează dezvoltarea şi exersarea la tinerii universitari a  deprinderilor de comunicare eficientă în context educațional. În cadrul secvențelor formative vor fi abordate teme de înaltă utilitate practică precum: tehnici de autoevaluare si monitorizare a propriilor competențe de comunicare, ascultarea activă,  trucuri de comunicare nonverbală, formulare şi utilizare a mesajelor asertive, strategii de monitorizare şi control a emoţiilor în comunicare, procedee de acordare şi receptare a feed – back-ului, tehnici de comunicare în situaţii conflictuale etc.

Formular înscriere

Print Email

Cursuri juniori

Curs UBB Mentor

Cursul de mentorat îşi propune să dezvolte competenţele cadrelor didactice performante pentru a deveni mentori şi resurse în formarea tinerelor cadre didactice. În acest sens, cursul doreşte să echipeze cursanţii cu deprinderile, cunoştinţele şi resursele necesare mentorilor performanţi precum şi să formeze o reţea de mentori la nivelul universităţii.

Condiţii de înscriere: minim 5 ani vechime în predarea la nivel universitar, rezultate foarte bune la evaluările studenţilor (media globală peste 4).

Formular înscriere

Print Email

Consiliere juniori

Consultanţă individuală pentru asistenţi şi doctoranzi

În programul de consultanţă individuală, tinerii asistenţi şi doctoranzi beneficiază de discuţii şi sprijin focalizate pe soluţionarea problemelor concrete şi specifice cu care se confruntă în activitatea de predare.

Formular înscriere

Print Email