UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

Proiecte

Proiecte de cercetare stiintifica si proiecte cercetare dezvoltare:

  1. Expertiza didactică universitară: Mutaţii paradigmatice şi conceptuale, CNCSIS, PN II Idei cod ID 2479, 2009 - 2011 (Adrian Opre -director)
  2. Asigurarea calităţii activităţii didactice în universităţile din România, CNCSIS, Nr. 1374/2006, 2006-2008 – premiat CNCSIS. (Adrian Opre -director)
  3. Competitivitate şi performanţă în activitatea didactică universitară „Babeş- Bolyai“, 2005- 2007, nr. temă (Adrian Opre -director)
  4. Asigurarea Calităţii în Învatamantul Superior din România în Context European. Dezvoltarea Managementului Calitatii Academice la Nivel De Sistem si Institutional – ACADEMIS, POSDRU (Adrian Opre , Coordonator partener UBB 2009-2011)
  5. Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare, POSDRU (Opre Adrian - coordonator instituție partenera-UBB, 2011-212) 

Print Email