UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

2018 Noiembrie, Program de formare: Predare și învățare în Universitatea Humboldtiană (universitate de cercetare avansată)

Teaching and Learning in a Humboldtian University (Research-Intensive University),

organizat de CIPI  în colaborare cu Institutul STAR UBB.

Invitat special dr. Kathleen M Qunilan, director al Centre for the Study of Higher Education, Universitatea Kent, Marea Britanie

Print Email