UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

Echipa

Consiliul de conducere:

Director: prof. univ. dr. Adrian Opre

Coordonator programe formare: lect. univ. dr. Dana Opre

Coordonator strategii și politici educaționale: conf. univ. dr. Adina Glava

 

Echipa de experți formatori și consultanți

          Echipa de experți este formată din specialişti în domeniul psihologiei, pedagogiei şi didacticii universitare

 

Prof. univ. dr. Adrian Opre, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Mircea Miclea, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Liliana Ciascai, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Adina Glava, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca

Lect. univ. dr. Dana Opre, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca

Asist. univ. dr. Ramona Buzgar, USAMV, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Dan Potolea, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Romiță Iucu, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Simona Sava, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Echipa de colaboratori

Prof. univ. dr. Daniel David, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca

Dr. Kathleen Quinlan, Universitatea Kent, Marea Britanie

Print Email