UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

2018 Octombrie Program de orientare și formare în predare

Programul de formare se adresează doctoranzilor cu responsabilități didactice și își propune să-i  echipeze cu metode și strategii de predare specifice mediului universitar

Print Email